BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Nếu chưa hài lòng, hãy đặt ra mục tiêu như sẽ chọn môi trường làm việc yên tĩnh hay ồn ào, sôi động an phận hay cạnh tranh, công ty lớn hay là doanh nghiệp nhỏ?http://vietcvxinviec.thienmy.com/nhung-bi-quyet-de-chon-nghe-khoi-nghiep-thanh-cong.html

1438775377-78

Những kỹ năng sau đây sẽ giúp khởi nghiệp viên vận hành doanh nghiệp của mình một cách tốt hơn.http://ictnews.vn/khoi-nghiep/6-ky-nang-kinh-doanh-can-co-khi-khoi-nghiep-116154.ict
images
LIỀU – LÌ – LANH – LẸ (4L): 4 TỐ CHẤT CỦA NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG
Hay “NGƯỜI KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG” là “NGƯỜI CÓ NHÓM MÁU L”
Ai khởi nghiệp thành công cũng đều có ít nhiều 4 tố chất LIỀU – LÌ – LANH – LẸ (4L). http://khoi.nghiep.vn/ban-tron/4-to-chat-l-cua-nguoi-khoi-nghiep-thanh-cong.html
4L-4-to-chat-cua-nguoi-thanh-cong-696x464

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, để hoàn thành các Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua, Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế

images

Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 1231/QĐ-TTg, đề ra một số giải pháp, chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trọng tâm sau:

images

         Nghị định này quy định các chính sách trợ giúp và quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
         Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
images
       Tại phiên họp ngày 27-01-2010, sau khi nghe Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW (khoá IX) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau:
images

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan