BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Logo Đoàn và các tổ chức Thanh thiếu niên Việt Nam

Trong đây bao gồm:

1. Logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các mẫu phát triển của logo theo từng năm chủ đề do Trung ương phát hành (nếu có).

2. Logo Hội LHTN Việt Nam và các mẫu phát triển của logo theo từng năm chủ đề do Trung ương phát hành(nếu có).

3. Logo Đội TNTP Hồ Chí Minh và các mẫu phát triển của logo theo từng năm chủ đề do Trung ương phát hành(nếu có).

4. Logo các tổ chức, các chương trình, các hội thi do Đoàn - Hội - Đội tổ chức.

5. Logo các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn.

Tải về tại đây.

--- Designed by TVT ---

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan