BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.vbbh dn23
LLCTGP

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

 Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.

Xem Kế hoạch và thể lệ theo file đính kèm.

131971161022396914 1-1529207115247228331033

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan