In trang này

TLTT: 60 năm Truyền thống Bộ đội biên phòng - 30 năm ngày Biên phòng toàn dân

TLTT: 60 năm Truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) - 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019).

Tải tài liệu tại đây.

Thông tin liên quan