In trang này

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), Ban Thường vụ Tinh đoàn gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và Tháng Thanh niên năm 2020. Đề nghị các đồng chí kịp thời triển khai các hình thức tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Thông tin liên quan