BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP

50namdichucBac

BR.kyyeu

BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Đề cương tuyên truyền

Đề cương, tài liệu công tác tuyên truyền, giáo dục.

Thứ ba, 11 Tháng 6 2019 10:30

Định hướng tuyên truyền tháng 6/2019

Định hướng tuyên truyền tháng 6/2019.

Tải tài liệu tại đây.

Thứ ba, 02 Tháng 4 2019 15:11

Định hướng tuyên truyền tháng 4/2019

Định hướng tuyên truyền tháng 4/2019.

Tải tài liệu tại đây.

Trang 1 / 4

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan