BACHO

hienphap

BR.vbbh dn23
BR.tuyendung
 

Video

vankien

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

Bài ca thanh niên

BR.triannguoithay

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Từ ngày 28-30/7/2017: Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn cấp xã.

Từ ngày 27-29/8/2017: Tổ chức Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho thanh niên nông thôn.

Ngày 25/8/2017: Tổ chức hoạt động Thắp sáng ước mơ hoàn lương tại trại giam Huy Khiêm.

Từ ngày 23-25/8/2017: Tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng công tác Đội tỉnh Bình Thuận năm 2017.

Từ ngày 16-18/8/2017: Tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn trường học.

Ngày 15/8/2017: Tổ chức hoạt động vệ sinh khu vực biển Hàm Tiến và khu du lịch Suối Tiên, phường Hàm Tiến.

Ngày 07/8/2017: Tổ chức đưa thanh niên đi cai nghiện tự nguyện tại Đồng Nai.

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn