BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống,trang thông tin điện tử đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Thứ sáu, 05 Tháng 8 2016 15:25

CV 2992-CV/TĐTN-VP v/v Tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống,trang thông tin điện tử  đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Số:    2992  CV/TĐTN-VP

“V/v tăng cường kiểm tra rà soát hệ thống,trang thông tin điện tử

 đảm bảo an toàn, an ninh thông tin”

 

Bình Thuận, ngày  04   tháng 8  năm 2016

 

 

 

Kính gửi :  - BTV các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Hiện nay, nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí nhưng không tuân thủ các quy định về bản quyền, không xin phép nhưng vẫn tự ý trích dẫn các tin, bài; thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén nội dung, hình ảnh trong bài viết. Một số trang thông tin điện tử không tuân thủ các quy định về pháp luật, tự ý sản xuất tin, bài như các cơ quan báo chí với nội dung tiêu cực, thông tin thiếu chính xác, sai lệch. Điều này đã vi phạm quy định tại điều 24 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, đồng thời còn vi phạm các quy định của Pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Để thông tin đăng tải trên website Tỉnh Đoàn Bình Thuận, website các đoàn trực thuộc và các trang thông tin trên mạng xã hội của các đơn vị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo tính chính thống, chuẩn mực trong thông tin tuyên truyền đến các cấp bộ đoàn; đồng thời, để tránh các cuộc tấn công xảy ra vào các hệ thống thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Thay đổi ngay mật khẩu hiện tại, đồng thời thiết lập chính sách bắt buộc thay đổi mật khẩu trong chu kỳ 1-3 tháng tại đơn vị, mật khẩu không được trùng nhau, đặt mật khẩu với độ khó cao (tối thiểu 8 ký tự gồm chữ, số, ký tự đặc biệt). Các mật khẩu bảo gồm: mật khẩu máy chủ, mật khẩu đăng nhập ứng dụng, mật khẩu thư điện tử, mật khẩu máy tính cá nhân, mật khẩu quản lý tên miền,... và các mật khẩu liên quan khác.

- Rà soát mã độc trên các máy chủ, máy trạm để phát hiện và gỡ bỏ sớm các mã độc đã bị cài cắm.

- Cập nhật thường xuyên các phần mềm bảo mật, bản vá hệ điều hành trên máy chủ, máy tính cá nhân.

- Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đảm bảo thông tin có được từ các trang thông tin điện tử chính thống, thực hiện đúng quy định pháp luật trước khi tổng hợp và đăng tin, bài trên website cũng như các trang mạng xã hội.

- Đối với các đơn vị có sở hữu trang thông tin điện tử: Chủ động rà soát toàn bộ hoạt động, các điều kiện cung cấp dịch vụ (thông tin domain, host, tài khoản fpt (nếu có), tài khoản người sử dụng,...), chấm dứt các hành vi vi phạm; rà soát các thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất tin, bài của đơn vị.

Trân trọng và cảm ơn!

                                  

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chỉ đạo CNTT khối Đảng;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lưu VT.

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Sinh Toàn

 

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan