BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Bình Thuận

Thứ bảy, 25 Tháng 6 2016 14:46

Ngay sau khi Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn" được triển khai rộng khắp trên cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp, đồng thời tạo môi trường rèn luyện, nêu gương tốt của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế về tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, thực hiện Chỉ thị 01 gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến các cấp bộ Đoàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

canbodoan

 

 

Đến nay, 100% cơ sở Đoàn đã cụ thể hóa nội dung và tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 01, hướng dẫn cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị thực hiện với nhiều hình thức phong phú như tổ chức hội nghị, diễn đàn, lớp tập huấn kỹ năng cán bộ Đoàn - Hội - Đội, buổi sinh hoạt chuyên đề xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới về “8 Điều nên làm - Không nên làm”; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị trong cán bộ Đoàn để kịp thời biểu dương, giới thiệu khen thưởng những cán bộ thực hiện tốt và kiểm điểm, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm những quy định của Chỉ thị; triển khai xây dựng bảng treo “8 Điều nên làm - Không nên làm” của người cán bộ Đoàn tại trụ sở làm việc… góp phần nâng cao ý thức rèn luyện trong cán bộ Đoàn, Hội các cấp, từng bước xây dựng lề lối, tác phong chuẩn mực, tạo nên hình ảnh đẹp của người cán bộ Đoàn.

Từ thực tế triển khai đã xuất hiện nhiều gương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong rèn luyện tác phong, lề lối cán bộ Đoàn từ cơ sở đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và cách làm của một bộ phận cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, từ đó tạo bước chuyển trong thay đổi tư duy hành động, nâng dần hiệu quả hoạt động phong trào Đoàn tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

* Một số gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 01 Trung ương Đoàn


BBT

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan