BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội Đảng 3

Thứ ba, 16 Tháng 6 2020 09:58

Nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đánh giá đúng thực trạng tình hình của tỉnh trong 05 năm qua, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp, khả thi, mang tính bứt phá để thúc đẩy tình hình các mặt của tỉnh nhà phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững trong 05 năm tới. 

GOPYKIEN

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các ý kiến tham gia góp ý đề nghị gửi về Ban xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn Bình Thuận – Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận (bằng bản giấy) hoặc góp ý trực tiếp thông qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để tổng hợp.

Thời gian góp ý: Từ ngày 07/5/2020 cho đến hết ngày 10/7/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

 

Xem dự thảo Báo cáo chính trị tại đây: http://btgtu.binhthuan.dcs.vn/T%C3%A0i-li%E1%BB%87u/L20205/93

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan