BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), Ban Biên tập Website trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương do Trung ương Hội Nông dân ban hành:

dsc 2748

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tổ chức Giải Búa liềm vàng, Ban Chỉ đạo Giải ban hành Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18-3-2020 kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 với nhiều ĐIỂM MỚI. Ban biên tập website Tỉnh đoàn Bình Thuận trân trọng thông tin đến các cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên.

bua-liem-vang

Nhằm phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đánh giá đúng thực trạng tình hình của tỉnh trong 05 năm qua, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sát hợp, khả thi, mang tính bứt phá để thúc đẩy tình hình các mặt của tỉnh nhà phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững trong 05 năm tới. 

GOPYKIEN

Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Truyền hình thanh niên

Trang 1 / 10

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan