BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đăng tải tài liệu và file âm thanh tuyên truyền thông điệp "Cài đặt, sử dụng Bluezone để không phải cách ly nhiều người" và "Cài đặt, sử dụng Bluezone có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội".

Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi, xây dựng ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Hội Cựu tù Chính trị tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện phim tài liệu “Chuyển lửa cho thế hệ trẻ”;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi tài liệu Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương  cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi đến các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)” do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn.

Thực hiện Công văn số 63-CV/TU, ngày 04/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương Đảng” và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị”; nhằm kịp thời thông tin tới Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc nắm được nội dung Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng về việc “giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp” (viết tắt là Hướng dẫn số 13) và Kết luận số 71-KL/TW về “xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị” để thống nhất triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai Hướng dẫn, Kết luận lên website Tỉnh đoàn: www.tinhdoanbinhthuan.vn

Trang 1 / 11

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan