BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

No images found.

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.gopyxdd


 

Sáng ngày 04/6/2017, tại Nhà thiếu nhi Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với BCH quân sự tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức lễ xuất quân “Học kì quân đội - Rèn luyện kỹ năng sống” năm 2017.

hkqd7

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn