BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Thị đoàn La Gi: Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 02 Tháng 1 2017 17:49

 Ngày 30/12/2016, Thị đoàn La Gi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho 200 cán bộ đoàn viên vàtuyên dương tập thể, cá nhân tiến tiến, điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác.

 

laginq

Tại Hội Nghị, đồng chí Châu Thanh Long – Phó ban Tuyên giáo Thị ủy đã quán triệt các nội dung nội dung mới trong Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  đặc biệt là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và báo cáo một số kết quả đạt được về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương năm 2016.

Hội nghị cũng đã triển khai cho các đoàn viên, thanh niên đã viết bài thu hoạch Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Thị đoàn cũng đã lồng ghép biểu dương 02 tập thể và 07 đoàn viên thanh niên điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Thị đoàn Lagi (MQ tổng hợp)

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan