BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Thành Đoàn Phan Thiết: Đoàn phường Đức Thắng thực hiện phần việc xây dựng văn minh đô thị

Thứ sáu, 28 Tháng 8 2020 11:07

Đoàn phường Đức Thắng thực hiện phần việc xây dựng văn minh đô thị

Đoàn phường Đức Thắng thực hiện phần việc xây dựng văn minh đô thị với mô hình "Lề đường văn minh" nơi nghỉ chân dành cho người dân ở khu vực địa bàn phường Đức Thắng. Khu vực này được xây dựng lại sạch đẹp từ một nơi tập kết rác thải tự phát. Người dân đã cùng chúng tay với Đoàn thanh niên thực hiện nên mô hình ý nghĩa này và đã cam kết sẽ chung tay cùng xã hội xây dựng văn minh đô thị.

Thanh Huy - Thành Đoàn Phan Thiết - TVT

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan