BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tuy Phong: hiệu quả bước đầu từ việc triển khai mô hình "khu dân cư không phát sinh thanh niên nghiện ma túy"

Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 15:54

Thôn Hội Tâm là thôn nằm cuối của xã, giáp ranh giữa ngã 3 Chí Công và Thôn Lâm Lộc II, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông, có 406 hộ/ 1742 khẩu, có 03 xóm. Trong các năm gần đây tình hình các hộ tái định cư ở các địa phương khác nhập về khá đông. Từ đó, tình hình An ninh chính trị - Trật tự xã hội diễn ra nhiều vấn đề phức tạp trên nhiều mặt, nhất là tệ nạn ma túy. Cùng với sự phát triển chung của xã nhà, đời sống của nhân dân trong thôn ngày càng cải thiện, kinh tế phát triển ổn định. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế đó cũng có nhiều vấn đề xảy ra như: trật tự xã hội có chiều hướng tăng, tội phạm ma túy trên địa bàn thôn có nổi lên so với những năm trước đây.


Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: màn hình

Xuất phát từ thực tế trên, Đoàn thanh niên xã Hòa Minh đã tiến hành khảo sát và báo cáo đánh giá tình hình ma túy tại khu vực thôn Hội Tâm. Tiến hành xin ý kiến Huyện đoàn, Đảng ủy về nhân sự Tổ nòng cốt thanh niên của mô hình và xây dựng quy chế hoạt động mô hình. Lập Tờ trình số 03-TTr/ĐTN ngày 06/9/2018, đề nghị UBND xã ra quyết định công nhận mô hình; Tham mưu UBND xã ra Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về thành lập BCĐ mô hình và Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 về thành lập Tổ nồng cốt xây dựng mô hình và ban hành Quy chế hoạt động của mô hình.

Ngày 30/10/2018, Đoàn thanh niên xã Hòa Minh đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Khu dân cư không phát sinh thanh niên nghiện ma túy” trên địa bàn thôn Hội Tâm. Trong Lễ ra mắt mô hình, đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân trong cộng đồng dân cư nhận thức về tệ nạn ma túy là vấn đề bức xúc hiện nay. Nâng cao ý thức tự giác trong phòng, chống ma túy góp phần làm giảm người nghiện. Đồng thời phát động nhân dân và thanh niên trong thôn hãy tránh xa ma túy.

Mô hình “Khu dân cư không phát sinh thanh niên nghiện ma túy” trên địa bàn thôn Hội Tâm; đặc dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã. Hàng tháng tổ chức họp giao ban định kỳ để đánh giá kết quả triển khai thực hiện và triển khai nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo. - Trụ sở làm việc: Nơi sinh hoạt mô hình tại trụ sở thôn Hội Tâm. Hàng quý hoặc 6 tháng tổ mô hình có tổ chức họp để đánh giá kết quả đạt được và các mặt tồn tại, qua đó khắc phục rút kinh nghiệm để thực hiện trong thời gian đến.

Trong hình ảnh có thể có: màn hình

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác vận động nhưng qua đánh giá từ khi mô hình đi vào hoạt động đến nay thì bước đầu đã có hiệu quả, những gia đình và thanh niên nghiện ma túy trong thôn khi được các thành viên Tổ mô hình tuyên truyền, vận động đều thấy rõ những tác hại của tệ nạn ma túy này, tự nguyện vận động con em đăng ký cai nghiện như cai tự nguyện, uống methadone. Trong thời gian qua Tổ mô hình đã vận động đưa 02 thanh niên nghiện ma túy làm hồ sơ cai nghiện tại cơ sở Tiêu Vĩnh Ngọc - Đồng Nai; 01 uống Methadone đã đưa ra khỏi diện nghiện; 01 phát sinh mới và hiện nay thôn Hội Tâm còn 02 thanh niên nghiện đang tự nguyện đăng ký điều trị uống Methano. Sau 01 năm triển khai, số người nghiện tại thôn là 02 người, giảm 02 người từ khi mô hình hoạt động (01 đưa ra khỏi diện nghiện và 01 đã bị bắt).


Trong thời gian tới, đoàn thanh niên xã Hòa Minh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động mô hình hiệu quả hơn, chủ động hơn trong công tác phối hợp với Công an xã về triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống và kiểm soát ma túy, phấn đấu không để phát sinh thanh niên nghiện ma túy trên địa bàn thôn Hội Tâm và từng bước hướng đến thôn không còn thanh niên nghiện ma túy./.

Dương Khắc Hùng - Huyện đoàn Tuy Phong - TVT

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan