BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.phulucsolieu
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

Về Cổng Thông tin điện tử Tài năng trẻ Quốc gia

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Huyện Đoàn Tuy Phong: Tổ chức phổ biến kiến thức Hội nhập Quốc tế cho Đoàn viên thanh niên

Thứ tư, 24 Tháng 10 2018 18:08

Chiều ngày 24/10/2018, Tuổi trẻ Tuy Phong tổ chức buổi phổ biến cập nhật kiến thức về Hội nhập quốc tế cho hơn 100 bạn Đoàn viên thanh niên.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Tại Hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên đã được đồng chí Đặng Thanh Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ những kiến thức về quá trình Hội nhập quốc tế của nước ta, những tác động tích cực và tiêu cực của tình hình thế giới và khu vực đến quá trình Hội nhập quốc tế. 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đồng thời, các bạn đoàn viên thanh niên cũng được chia sẻ những kiến thức, kỹ năng khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội hiện nay. Tại Hội nghị, các bạn Đoàn viên thanh niên đã chia sẻ hết sức cởi mở, thể hiện quan điểm, trách nhiệm của thanh niên trước những vấn đề của xã hội, của đất nước và mong muốn tổ chức Đoàn cần có nhiều hoạt động để tuyên truyền, cập nhật thêm những kiến thức để thanh niên có cách tiếp cận tốt hơn khi tham gia mạng xã hội.

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Dương Khắc Hùng - Huyện Đoàn Tuy Phong - TVT

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan