BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị. 

KDC20201

 

 

Ngày 29/10, tại xã Tân Lập, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới cho lực lượng cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên ở các xã, thị trấn và khối cơ quan, lực lượng vũ trang trong huyện, hơn 70 đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn.

NV111

 

Nhằm động viên, tham hỏi gia đình chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo. Trên cơ sở ủy quyền của Huyện đoàn Hàm Thuận Nam, Đoàn thanh niên xã Tân Thuận phối hợp cùng chi đoàn Dân quân xã đến tham hỏi gia đình thanh niên Trần Đức Thịnh, thôn Hiệp Tân, xã Tân Thuận.

CS1

Ngày 28/10, trong khuôn khổ của lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội cơ sở năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp kiến thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên về hội nhập quốc tế đặc biệt các kiến thức liên quan đến ASEAN.

HN1-min1-taphuanasean

 

Xác định nhiệm vụ học tập, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

NGQ1

Huyện đoàn tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Đoàn cho cán bộ Đoàn 

Trong khuôn khổ chương trình triển khai học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức các buổi học tập, quán triệt 04 bài lý luận chính trị (sửa đổi) bằng các hình thức phong phú, sinh động.    

LLCT1

Nhằm định hướng, khuyến khích thanh niên Hàm Thuận Nam ra sức rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân, vươn tới những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, phấn đấu trở thành những công dân tốt, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương “Giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Hàm Thuận Nam đã tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

HM 2

 

 

Trang 1 / 6

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan