BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Đức Linh ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 11:20

Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Đức Linh góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.

71287354 701136400366637 5266601374958747648 n

Thiết thực hưởng ứng hoạt động xã hội “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân”, sáng thứ bảy ngày 05 tháng 10 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức “ Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân” tại Văn phòng một của UBND huyện Đức Linh và tổ chức làm thủ tục cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tại Công an huyện. “Nhanh, gọn, thuận lợi” là mục tiêu đặt ra trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”, qua đó đã giải quyết xong 2 hồ sơ tồn đọng kéo dài, làm 132 giấy CMND, tiếp nhận mới 17 hồ sơ và có gần 25 lượt người dân đã được giúp đỡ, tư vấn về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, pháp luật, đăng ký kinh doanh … 

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của tuổi trẻ Đức Linh góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trong cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ Đức Linh. 

Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Đức Linh góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.

Thiết thực hưởng ứng hoạt động xã hội “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân”, sáng thứ bảy ngày 05 tháng 10 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức “ Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân” tại Văn phòng một của UBND huyện Đức Linh và tổ chức làm thủ tục cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tại Công an huyện. “Nhanh, gọn, thuận lợi” là mục tiêu đặt ra trong “Ngày thứ bảy tình nguyện”, qua đó đã giải quyết xong 2 hồ sơ tồn đọng kéo dài, làm 132 giấy CMND, tiếp nhận mới 17 hồ sơ và có gần 25 lượt người dân đã được giúp đỡ, tư vấn về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, xây dựng, pháp luật, đăng ký kinh doanh …

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của tuổi trẻ Đức Linh góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trong cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ Đức Linh.

72342011 701136640366613 5576147686685409280 n

b4440c00b265543b0d74

746f97ad2ac8cc9695d9

Nguyễn Xuân Tú - Huyện đoàn Đức Linh - TVT

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan