BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Kinh nghiệm triển khai Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên

Thứ hai, 19 Tháng 10 2020 15:43

Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Công an thời kỳ mới trong tuổi trẻ Công an Bình Thuận đã có những chuyển biến, khẳng định phong cách và dấu ấn riêng. Quá trình triển khai cuộc vận động đã hình thành nên những tiêu chí quan trọng để đoàn viên phấn đấu đạt được. Có những tiêu chí thể hiện nét đặc thù của thanh niên tỉnh Bình Thuận nói chung và những tiêu chí mang dấu ấn riêng của thanh niên Công an Bình Thuận.

z2133756239639 92e20390a3a720811fa2029cc43055f7

Kết quả, tuổi trẻ Công an tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác, đồng thời góp phần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Công an Bình Thuận thời kỳ mới. Những giải thưởng vinh dự như: “Giải thưởng Lý Tự Trọng”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc”, “Thanh niên Công an tiêu biểu”, “Đảng viên trẻ tiêu biểu” và nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp khác... là những minh chứng cho việc triển khai xây dựng điển hình phong trào tại cơ sở. Để có được điều đó thì việc định hướng, tiêu chí, tiêu chuẩn và phương pháp tiến hành, triển khai chặt chẽ các phong trào thi đua nhằm mang lại hiệu quả, sức lan tỏa đồng thời nhân rộng điển hình, mô hình tiêu biểu.

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng trong Công an tỉnh, định hướng của Tỉnh đoàn, sự năng động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn đã có nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa được tổ chức tạo nên hiệu ứng tuyên truyền sâu sắc và thiết thực trong đoàn viên Công an tỉnh.

z2133756241526 152c392101d17eb9b929b2ff6ab14c1f

Việc thực hiện xây dựng hình mẫu thanh niên Công an Bình Thuận hiện nay trở thành thường xuyên; các phong trào thi đua chính là để hướng đến xây dựng đội ngũ đoàn viên thực sự có lý tưởng, biết cống hiến và có tri thức; biết gần dân, gắn bó với dân, vì nhân dân phục vụ. Từ thực tiển trong công tác, một số kinh nghiệm chia sẽ trong triển khai cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên như sau:

- Phải định hướng được khung tiêu chí cơ bản cho việc xây dựng hình mẫu thanh niên; có sự đan xen tiêu chuẩn giữa hình mẫu thanh niên Bình Thuận nói chung với các yêu cầu nhiệm vụ công tác công an và đặc thù công tác của từng lực lượng; đồng thời lồng ghép các phong trào của Đoàn tổ chức và phát động. Trên cơ sở đặc thù, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu, triển khai nhiều kế hoạch hoạt động mang tính cụ thể hóa. Đẩy mạnh thực hiện công trình, phần việc thanh niên, phong trào sáng tạo trẻ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, người đoàn viên công an văn hóa... Từ những phong trào và hoạt động cụ thể này, đoàn viên Công an tỉnh được định hướng phấn đấu một cách hài hòa giữa các tiêu chí: tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; văn hóa chấp hành nghiêm điều lệnh và phát huy bản lĩnh hội nhập.

- Phải tranh thủ sự ủng hộ và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên trong thực hiện phong trào; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của thanh niên, nhất là đội ngũ cán bộ đoàn trực tiếp tham mưu cấp ủy về cách thức thực hiện phong trào. Sự quan tâm của cấp ủy Đảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào, song vai trò chủ động xuất phát từ ý kiến đề xuất, tham mưu của cán bộ cán bộ đoàn để hiện thực hóa chủ trương của Đảng trong lãnh đạo công tác thanh niên.

- Phải luôn có sự sáng tạo và đổi mới trong cách thức triển khai, nhất lòa trong bối cảnh rất nhiều hoạt động của cấp trên triển khai; cần có sự nghiên cứu để kết hợp và tạo nên những phong trào có ý nghĩa rộng khắp, giúp xây dựng hình mẫu thanh niên.

- Phải có hình ảnh tiên phong, gương mẫu chuẩn mực của cán bộ đoàn; nếu trong thực tiễn người cán bộ đoàn chỉ biết phát động hoặc lời nói không đi đôi với việc làm, mọi phong trào thi đua sẽ không còn ý nghĩa. Điều này còn tác động ảnh hưởng tiêu cực đến đoàn viên, nhất là đoàn viên trong quá trình phấn đấu.

z2133756239640 28d360fef2da89ecb544996a91fc566e

Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Công an Bình Thuận luôn là một nội dung được chú trọng, phát triển toàn diện. Khắc ghi lời Bác dạy, tuổi trẻ Công an Bình Thuận nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn và lực lượng CAND, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hải Dương - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan