BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016 10:37

Vừa qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

bphongtt

Trong buổi tuyên truyền, gần 200  sinh viên của trường đã được báo cáo viên BĐBP tỉnh giới thiệu khái quát về các vùng biển Việt Nam trên Biển Đông; chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Luật biển Việt Nam; Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”; Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; nội dung phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về vụ kiện giữa Philippine và Trung quốc về biển Đông.

Qua buổi tuyên truyền giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ quyền biển đảo và những văn bản pháp luật có liên quan; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm của bản thân, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương./.

Đoàn Biên Phòng

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan