BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tuổi trẻ Biên phòng tỉnh tổ chức học tập các bài học bài lý luận chính trị (sửa đổi) cho đoàn viên thanh niên năm 2020

Thứ bảy, 20 Tháng 6 2020 08:42

Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục, tuyên truyền trong thanh niên BĐBP tỉnh năm 2020, ngày 19/6/2020 Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh đã tổ chức cho 150 đoàn viên thanh niên với đa số là các tân binh đang tham gia chương trình huấn luyện chiến sĩ mới tham gia hội nghị trực tuyến triển khai các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) do Trung ương Đoàn tổ chức.

z2080835378605 891a46adaa449255365f6e8a6c18fa9e

Qua hội nghị, đã trang bị cho các đồng chí đoàn viên thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020, tại các chi đoàn cơ sở khác cũng đã tổ chức học tập các bài lý luận chính trị được 32 buổi cho 285 đoàn viên thanh niên tham gia. Một số đơn vị đã sử dụng giáo án điện tử dựa trên phương pháp trình chiếu Powerpoint giúp bài giảng trở lên sinh động, dễ hiểu qua đó giúp các buổi học đảm bảo hiệu quả, đạt yêu cầu đề ra.

Qua việc học tập các bài Lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó có kiến thức, hiểu biết để tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đề ra các giải pháp, chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.

 

Đoàn Thanh niên Biên phòng tỉnh

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan