BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tuổi trẻ Biên phòng tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư, 18 Tháng 3 2020 14:25

Sáng ngày 18/3/2020, Đoàn thanh niên Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Biên phòng tỉnh và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

z2139075419052 1509490a0204419262eb2903d6ba1214

Tại Hội nghị, đại biểu nhất trí cao với dự thảo 2 văn kiện. Đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại biểu có các ý kiến: thêm một số từ, cụm từ vào nội dung văn kiện để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng; bổ sung đánh giá một số tồn tại trong quản lý, cải cách hành chính; cơ chế, chính sách đào tạo nguồn lực đầu tư cho các địa phương; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; các nhiệm vụ trọng tâm đột phá…

Với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu có một số ý kiến: làm rõ thêm những thành tựu, hạn chế và các bài học kinh nghiệm; đánh giá, phân tích thêm về những nội dung đột phá của tỉnh; phân tích, đánh giá sâu hơn về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế…

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp trong cộng đồng nên việc tổ chức hội nghị góp ý của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở hạn chế. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đại hội Đảng các cấp.

Mạnh Linh - Đoàn TN Biên phòng tỉnh

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan