BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
50namdichucBac
BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh: Kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 80 KL/TW của Ban Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ tư, 21 Tháng 9 2016 16:26

Xác định được tầm quan trọng của Kết luận số 80 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận. Sau 05 năm triển khai thực hiện Kết luận, công tác xây dựng tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở Đoàn khối Doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả quan trọng

dkdnkl80

Ra mặt tổ chức Đoàn hội tại Doanh nghiệp

Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đảng, Đoàn và trên phương tiện thông tin đại chúng, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên trong Khối. Chủ động tuyên truyền trong Hội doanh nghiệp và Hội doanh nhân trẻ bằng hình thức xây dựng phóng sự giới thiệu về các phong trào, chương trình hành động, các mô hình hoạt động hiệu quả, các gương điển hình thanh niên tiên tiến và những lợi ích mà tổ chức Đoàn mang lại cho thanh niên và doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đoàn Khối còn tiếp cận tuyên truyền trong thanh niên công nhân bằng cách thành lập các CLB, tổ, đội nhóm theo sở thích, vận động tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức; từ đó, đưa các phong trào của Đoàn thâm nhập vào các công ty, doanh nghiệp, làm cho chủ doanh nghiệp và thanh niên công nhân thấy được lợi ích thật sự từ tổ chức Đoàn mang lại và tự nguyện, chủ động đề xuất thành lập tổ chức Đoàn.

 

Bên cạnh đó, Đoàn khối đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp với việc phân công cán bộ có năng lực, uy tín, giỏi về kỹ năng trực tiếp làm công tác vận động tập hợp thanh niên để xây dựng tổ chức Đoàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về thành lập tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp cho cán bộ Đoàn trong khối. Tính từ khi thực hiện Kết luận số 80 KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Đoàn khối đã thành lập được 28 chi đoàn trong doanh nghiệp.

 

Bên cạnh việc tập trung xây dựng mới tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, Đoàn khối luôn quan tâm củng cố các cơ sở Đoàn đã hình thành trong doanh nghiệp, hướng dẫn nội dung, phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp và từng đối tượng đoàn viên thanh niên; thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu, dã ngoại, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát triển thể lực cho thanh niên trong doanh nghiệp qua đó tranh thủ vận động các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn hoạt động.

 

Một trong các giải pháp để củng cố tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp là thường xuyên tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn gồm“Xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Qua đó, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên trong Doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên vì sự phát triển của doanh nghiệp.

 

Ngoài ra, các hoạt động chăm lo cho thanh niên trong doanh nghiệp được tổ chức khá đa dạng, như: tổ chức các sân chơi, hội thi, hội diễn, tổ chức tuyên truyền, tư vấn về sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ về mặt pháp lý và bảo vệ thanh niên công nhân khi lợi ích chính đáng bị xâm hại, tổ chức các hình thức tạo điều kiện cho thanh niên tự giác, tích cực, chủ động tham gia học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, tay nghề.

 

Điểm lại, qua 05 năm thực hiện đã có gần 400 công trình, phần việc thanh niên được triển khai với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng, hơn 400 chuyến hành trình về nguồn, thăm tặng hơn 5.000 phần quà trị giá hơn 1,5 tỉ đồng; hơn 2.000 lượt người được khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí; hiến hơn 700 đơn vị máu… Hơn 75 đề tài được công nhận ở phạm vi doanh nghiệp và các cấp, và hàng trăm sáng kiến, giải pháp tuy chưa được công nhận chính thức nhưng vẫn được cho áp dụng vào quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo lợi nhuận hàng chục tỷ đồng. Từ phong trào, gần 300 gương thanh niên điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp.

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nổi lên những hạn chế nhất định, số lượng tổ chức Đoàn được thành lập mới nhìn chung vẫn còn thấp. Số lượng doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn toàn tỉnh không nhiều, lực lượng lao động không ổn định, một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc thành lập tổ chức Đoàn. Công tác tuyên truyền tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đủ mạnh, chưa đến được đông đảo thanh niên công nhân; hình thức, tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt chưa phong phú. Năng lực cán bộ làm công tác Đoàn của một số chi đoàn (nhất là chi đoàn mới thành lập) trong doanh nghiệp hạn chế, chưa qua công tác Đoàn, chủ yếu là kiêm nhiệm.

 

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 80 KL/TW. Đoàn khối xác định đây sẽ là bài toán khó, nhưng cũng là cơ hội và thách thức để thời gian tới mỗi cơ sở Đoàn trong khối tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình của từng công ty, doanh nghiệp nhằm thu hút đoàn viên thanh niên ở các doanh nghiệp. Đồng thời, đề ra các giải pháp vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện để thành lập tổ chức đoàn theo tinh thần Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).  

 

 Hải Long - Đoàn khối DN tỉnh

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan