BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Triển khai xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018-2022

Thứ sáu, 13 Tháng 7 2018 14:04

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 - 2022.

minhhang

Hướng dẫn sẽ tập trung ở 3 nội dung trọng tâm: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Về quy trình thực hiện, sẽ được triển khai qua 3 bước. (1) Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với đoàn cấp huyện về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”. (2) Đoàn cấp huyện phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện; Đoàn cấp tỉnh phân công ban chuyên môn theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện. (3) Hàng năm, Đoàn cấp huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động” cấp huyện. Tỉnh đoàn tiến hành phúc tra và công nhận các đoàn cơ sở “3 chủ động” cấp tỉnh.

Về thời gian, vào tháng 10 hàng năm sẽ tiến hành đăng ký đoàn cơ sở “3 chủ động” cấp huyện, cấp tỉnh và tháng 9 hàng năm sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá.

Mục đích của việc triển khai đoàn cơ sở “3 chủ động” là nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp và đoàn kết đoàn viên thanh niên phát huy cao nhất tính tiền phong gương mẫu của đoàn viên. Đồng thời, nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các đoàn cơ sở”.

Minh Hằng- TCKT

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan