BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập trong cộng đồng Khối ASEAN hiện nay

Thứ tư, 07 Tháng 10 2020 14:39

Chiều ngày 07/10/2020, tại hội trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập trong cộng đồng Khối ASEAN. 

z2138656841390 893acdea1b13e98d4b7741680dece8f5

 

Tại buổi tập huấn, đồng chí Huỳnh Triệu Vỹ - Giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã triển khai,  khái quát nội dung kiến thức cơ bản của 3 chuyên đề, bao gồm: Kết quả bước đầu của Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến các nước trong khu vực; những khó khăn thách thức của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN; Đoàn viên, thanh niên với việc chủ động tích cực hội nhập quốc tế.

Công tác đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xu thế phát triển chung của các quốc gia. Do đó, việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức đối ngoại là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đặc biệt là trong tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp đan xen. Đoàn viên, thanh niên cần phải được trang bị những kiến thức, hiểu biết sâu rộng về mọi mặt như giao tiếp, ứng xử, kỹ năng hội nhập quốc tế... đồng thời vận dụng các kiến thức vào thực tiễn để nâng cao tính năng động và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu hội nhập của đất nước.

z2125305286945 34f8df0b8e39e457f31a08093fc86733


Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đoàn viên thanh niên trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và quá trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, luôn hướng về cội nguồn của dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thông qua chương trình tập huấn đã tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập quốc tế./.

MH-Ban Xây dựng Đoàn

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan