BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
BR.TAILIEUHOINGHI2019
LLCTGP

50namdichucBac

BR.kyyeu

BR.TLSHCD
 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

BR.ngoainguthanhnien

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tỉnh đoàn Bình Thuận triển khai thực hiện hướng dẫn đi cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn theo chủ trương 1+2

Thứ hai, 18 Tháng 6 2018 15:42

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”; ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/TĐTN-TCKT về chế độ đi cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn, giai đoạn 2018 - 2022”.

DK1

Theo đó, nội dung đi cơ sở bao gồm: Theo chuyên đề: Điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động của Đoàn cấp tỉnh tại cơ sở: Tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động của cấp mình; kiểm tra, giám sát: Đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn. Đối tượng thực hiện chế độ đi công tác cơ sở là cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn.

Việc triển khai thực hiện chế độ công tác cán bộ đoàn cấp tỉnh (chủ trương 1 + 2) nhằm giúp tổ chức Đoàn cấp tỉnh nắm bắt tình hình và đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn ở cơ sở để bổ sung căn cứ cho việc xây dựng các chủ trương công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2018 - 2022; kịp thời nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; phát hiện và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, đồng thời khắc phục những hạn chế, khó khăn để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Thực hiện chế độ đi công tác cơ sở là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với cán bộ Đoàn.

Minh Hằng - TVT

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan