BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tỉnh Đoàn Bình thuận tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới năm 2018

Thứ tư, 29 Tháng 8 2018 14:09

Chiều ngày 29/8/2018, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

taphuanquocphongtoandan1

       Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm văn Long-Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là báo cáo viên tại hội nghị; đồng chí Lâm Hồng Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận và 164 cán bộ Đoàn trường học.

       Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Như vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

       Tại Hội nghị đồng chí Phạm văn Long-Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Như vậy,  vấn đề “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định” là điểm mới và là nội dung lần đầu được đưa vào chủ đề của Đại hội, điều này đã thể hiện bước tiến mới trong tư duy lãnh đạo của Đảng theo hướng toàn diện, sâu sắc hơn, đáp ứng những yêu cầu của việc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời biểu thị rõ quyết tâm của Đảng ta xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

     Song song với việc trình bày nội dung học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của đất nước nói chung và của tỉnh Bình Thuận nói riêng, đồng chí cũng đã thông tin thêm về tình hình chung của thế giới trong giai đoạn hiện nay; tình hình biển đông và thủ đoạn của Trung Quốc đối với âm mưu bành trướng khu vực Đông Nam Á - trước mắt là 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam; tình hình đấu tranh với các thế lực thù địch đang âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” tại Bình Thuận và các nội dung đấu tranh trên mạng xã hội facebook trong thanh thiếu nhi tại tỉnh Bình Thuận trong thời gian vừa qua...

Kim Huệ- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

Một số hình ảnh:

taphuanquocphongtoandan4

taphuanquocphongtoandan2

taphuanquocphongtoandan3

taphuanquocphonganninh

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan