BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tập huấn nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên về hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay

Thứ năm, 08 Tháng 10 2020 10:35

Thực hiện Kế hoạch số 322-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về ASEAN; ngày 08/10/2020, Đoàn trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho đoàn viên, thanh niên về hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của cán bộ Đoàn, Hội trong công tác hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

z2124984718875 115373c1ef613d898a6e4d1ef9924071

Hơn 120 đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn

Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đoàn viên thanh niên sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thông tin, văn hoá đa dạng và phức tạp từ bên ngoài; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ, lôi kéo, khiêu khích nhằm vào thanh niên để thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Đứng trước những vấn đề đó đặt ra cho Đoàn viên thanh niên cần nâng cao năng lực, kiến thức của mình về các vấn đề xã hội trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Nhất là các kiến thức liên quan đến cộng đồng ASEAN và vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Tại chương trình tập huấn, đoàn viên thanh niên được học tập 2 chuyên đề: Thông tin tuyên truyền đối ngoại  và nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam, với một số nội dung trọng tâm về: Lịch sử, tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam đối với các nước láng giềng; mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN; công tác quốc tế thanh niên, lễ tân, ngoại giao cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, gắn với các chuyên đề báo cáo tình hình thời sự trong nước, thế giới.

Thông qua chương trình tập huấn đã tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, những cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

MH-Ban Xây dựng Đoàn

 

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan