BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Tập huấn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước trong công tác dân tộc, tôn giáo cho đối tượng cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2019

Thứ năm, 18 Tháng 7 2019 10:56

Sáng ngày 18/7/2019, Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước trong công tác dân tộc, tôn giáo cho đối tượng cán bộ Đoàn, Hội các cấp năm 2019.

taphuan4cung1

Tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Hoài Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc Tỉnh và 100 học viên là người dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

taphuan4cung2

Đồng chí Nguyễn Hoài Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được quán triệt một số nội dung trọng tâm trong kế hoạch phối hợp số 273-KHPH/TĐTN-BTG, ngày 10/8/2017 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giao và tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo giai đoạn 2017 – 2022”. Hướng dẫn công tác tổ chức, thành lập, hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích trong thanh niên dân tộc, tôn giáo; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo; vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

taphuan4cung3

Đại diện Ban Dân tộc tỉnh tập huấn các nội dung cho các bạn đoàn viên

Thông qua lớp tập huấn, các học được trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội các cấp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, Hội, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong thanh niên dân tộc, tôn giáo giai đoạn hiện nay. Đây cũng là môi trường để cán bộ Đoàn, Hội trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc, tôn giáo.

Bài liên quan:

  • itemHeader
  • itemHeader
  • itemHeader
  • itemHeader

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan