BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Phát động cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mắc Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Lý luận chính trị trực tuyến gắn với Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ ba, 01 Tháng 3 2016 10:53

Sáng ngày 28/2/2016, tại thị xã Lagi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Buổi phát động được triển khai lồng ghép tại chương trình Ra quân Tháng Thanh niên năm 2016 do Tỉnh đoàn tổ chức.

 NQDH

 

Tham gia buổi phát động có sự góp mặt của 450 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên khối các Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, Thành đoàn Phan Thiết và Thị đoàn Lagi.  Đây là cuộc thi ý nghĩa của tuổi trẻ Bình Thuận nhằm tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội đến đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn tỉnh.


thinq123

Phát động cuộc thi tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2016


Bên cạnh các nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi còn lồng ghép thi tìm hiểu các nội dung về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lý luận chính trị; các nội điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,...; Theo đó, cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên Website Tỉnh đoàn với các câu hỏi được cập nhật hàng tuần xoay quanh các vấn đề về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Lý luận chính trị. 

* Thời gian: Từ ngày 01/3/2016 - 30/10/2016

* Địa chỉ: http://tinhdoanbinhthuan.vn/timhieunghiquyetbinhthuan

 

 

Ban Biên tập 


Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan