BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2020

Thứ năm, 30 Tháng 7 2020 16:36

Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư là nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động và chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn. Vì thế, việc đảm bảo hiệu quả hoạt động của các chi đoàn, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và lâu dài được Tỉnh Đoàn thực hiện trong suốt thời gian qua, mang ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức đoàn.

8c47dbe442dbbc85e5ca

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là hoạt động ở địa bàn dân cư.

837df9b2618d9fd3c69c

Một số hình ảnh Cuộc thi Nghiệp vụ, kỹ năng cán bộ đoàn thôn, khu phố

Nhưng thực tế cho thấy, hoạt động chi đoàn ở thôn, khu vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động còn thấp. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Năng lực, trình độ, nghiệp vụ của cán bộ đoàn còn yếu.

Đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động chi đoàn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo. Đội ngũ bí thư chi đoàn thay đổi nhanh, nhưng chưa chuẩn bị lực lượng thay thế; công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ chưa thực sự phát huy hiệu quả. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của Đoàn cấp trên đối với hoạt động của chi đoàn chưa thường xuyên,...

30763020 2168028606759807 415199300553338734 n
Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Tỉnh đoàn đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018-2022; nhân rộng cuộc vận động Xây dựng Chi đoàn mạnh, Chi đoàn, Đoàn cơ sở chủ động công tác. Công tác chỉ đạo, nắm bắt, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi đoàn tại từng địa bàn được triển khai thường xuyên với chủ trương 1+2 (một năm ít nhất có 2 tháng đi cơ sở); tăng cường công tác tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, củng cố các chi đoàn yếu trên địa bàn.

119533384 2879257832303544 8199860081687740792 o

Đồng chí Trần Sinh Toàn đã đến thăm Mô hình “khu phố tự quản, chống lây lan ma túy”
tại khu phố 10, 11 phường Bình Tân, thị xã La Gi

Các cấp bộ đoàn cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ sở đoàn; đảm bảo sinh hoạt chi đoàn thôn, khu được duy trì hằng tháng, quý và phát huy hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư trong dịp hè.

29e65b847bbb85e5dcaa

7ee9a49684a97af723b8

26c4a2b982867cd82597

(Đoàn phường Phú Thủy tổ chức Ngày thứ 7 tình nguyện phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính)

Tỉnh đoàn cũng tập trung triển khai đồng bộ công tác phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến địa phương. Hàng năm, đoàn cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn, đoàn cấp xã để tổ chức các lớp bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ kế nhiệm. Định kỳ 3 tháng, cấp tỉnh tổ chức sinh hoạt chi đoàn trực tuyến từ tỉnh tới các chi đoàn. Định kỳ 2 năm/lần, cấp tỉnh đến huyện tổ chức các cuộc thi, hội thi bí thư chi đoàn giỏi; khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ bí thư chi đoàn có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chi đoàn bằng nhiều hình thức sẽ giúp cho việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn. Có thể kể đến như: việc thực hiện sinh hoạt chi đoàn ghép, tổ chức sinh hoạt luân phiên theo cụm, phân công chi đoàn mạnh hỗ trợ chi đoàn yếu; ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt, tập hợp thanh niên qua mạng xã hội, khuyến khích sinh hoạt theo hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh, huyện tới cấp xã;…

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư ngày càng có sự tiến bộ rõ nét, tạo cơ sở để thúc đẩy tổ chức Đoàn phát huy khả năng xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan