BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Một số kết quả năm đầu về tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 .

Thứ tư, 15 Tháng 8 2018 14:37

Với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII là 100% cán bộ đoàn, 95% đoàn viên thanh niên được tham gia học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội Đoàn các cấp. Qua đó, xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống.

nqx2

Việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập, quán triệt giúp các cấp bộ Đoàn, ĐVTN nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Từ đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Việc nắm chắc nội dung nghị quyết giúp đội ngũ cán bộ, ĐVTN xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách thiết thực, phù hợp. Do đó, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, toàn tỉnh lần thứ XII phải linh động, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh, thiếu niên và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Theo đó, công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai chỉ đạo thực hiện khá hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài, chuyên mục truyền hình, phát thanh thanh niên, phát thanh học đường, truyền thanh không dây... Trong năm, Tỉnh Đoàn làm việc với Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh tryền hình Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động Đoàn và phản ánh kết quả Đại hội Đoàn các cấp trên chuyên mục Thanh niên, Nhịp cầu tuổi trẻ. Đến nay, đã đăng tải 254 tin, bài trên Báo Bình Thuận và các báo Trung ương, đưa 295 tin hoạt động, phóng sự trên Đài truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện và thông qua các chương trình phát thanh thanh niên. Đồng thời, thông qua chương trình phát thanh học đường, các trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên truyền về nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp với thời lượng 1.220 phút. Treo 409 băng-rôn các loại. Đồng thời, lồng ghép với các hoạt động tập trung, các buổi sinh hoạt chi đoàn, các cấp bộ Đoàn đã tổ tuyên truyền các nội dung của nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết đã được triển khai sâu rộng đã góp phần giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Đến nay, 100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đều xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp Huyện và cấp tỉnh; 19/19 các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: thông qua các buổi tập huấn, sinh hoạt BCH, sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền miệng, các hội nghị trao đổi, tọa đàm, thi tìm hiểu, sân khấu, ca nhạc, kịch, sáng tác thơ, panô, áp phích, tờ rơi; các cuộc vận động hoặc thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội; sinh hoạt Chi Đoàn; giao lưu văn hóa; tổ chức sinh nhật Đoàn lồng ghép tuyên truyền Đại hội, Thi trắc nghiệm, hái hoa dân chủ,….

Mặt khác, Website Tỉnh đoàn, Bản tin tuổi trẻ Bình Thuận online đã đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh và Đại hội Đoàn toàn quốc để làm tài liệu tìm hiểu và sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội cho cơ sở đoàn cấp thôn, khu phố. Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm, tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 để gửi đến 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh sử dụng làm tài liệu tuyên truyền. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền trong việc tuyên truyền về Nghị quyết; phản ảnh về các mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Tính đến 15/8/2018, cấp tỉnh đã tổ chức được 03 đợt hoạt động quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đối với cấp huyện, với nhiều hình thức khác nhau, 19/19 đơn vị đơn vị Đoàn cấp huyện đã tổ chức học tập quán triệt; số cán bộ Đoàn được học tập, quán triệt: 1410/1410, đạt 100%; số đoàn viên được học tập, quán triệt: 56.165/56.165, đạt 100%; số thanh niên được tuyên truyền: 215.670/250.705, đạt 86,2%; tổng số lớp, hội nghị, học tập quán triệt Nghị quyết là 89 hội nghị học tập, nghiên cứu và hoạt động tuyên truyền.

Với cách làm chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tin tưởng nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp sẽ đến được sâu rộng tới đoàn viên, thanh, thiếu niên toàn tỉnh, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Kim Huệ- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan