BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 đối với Nhà thiếu nhi tỉnh

Chủ nhật, 10 Tháng 11 2019 10:45

Chiều ngày 08/11/2019, Thường trực Tỉnh đoàn đã tổ chức làm việc với Nhà thiếu nhi tỉnh để kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn - chủ trì; đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long – Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn kiêm trưởng Ban thanh tra nhân dân; đồng chí Trương Minh Quang – Chánh Văn phòng; đồng chí Lê Thị Minh Hằng - chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn; đồng chí Đoàn Minh Tâm – Bí thư chi đoàn Tỉnh đoàn; các đồng chí trong Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Nhà thiếu nhi tỉnh.

c8296fe2829f7bc1228e

Tập thể Nhà thiếu nhi tỉnh trong buổi kiểm tra giám sát

Sau khi nghe Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh báo cáo tình hình kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, kết quả triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; trên cơ sở các ý kiến trao đổi, phát biểu của các đồng chí dự họp, chủ trì kết luận như sau:

1. Kết quả thực hiện trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị và nguyên tắc tập trung dân chủ; quán triệt đầy đủ các quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị định 04-NĐ/CP của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện công khai đầy đủ các quy định về chế độ chính sách trong nội bộ đơn vị và trong hoạt động chuyên môn, các chương trình, kế hoạch, hoạt động đều thông qua lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và được sự đồng thuận cao. Việc nhận xét, đánh giá thi đua khen thưởng được thực hiện đảm bảo quy định, dân chủ trong nội bộ cơ quan được phát huy; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được thực hiện tốt.

Tập thể Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. Quy chế chi tiêu nội bộ được triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; công tác thu - chi, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện đúng quy định.

Việc quản lý tài sản công, giám sát tiến độ triển khai các hạng mục của dự án Nhà thiếu nhi tỉnh được thực hiện tốt dưới sự giám sát của toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh.

059fb33d2a40d31e8a51

Đ/c Nguyễn Hoài Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ trì buổi kiểm tra

2. Nhiệm vụ thời gian đến

Trong thời gian tới Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh cần lưu ý triển khai tốt một số nội dung:

- Tiếp tục quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị định 04-NĐ/CP của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đến toàn thể cán bộ công nhân viên, đảm bảo việc quán triệt được tổ chức thường xuyên, liên tục.

- Tăng cường nghiên cứu các hình thức đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với cán bộ, nhân viên để kịp thời lắng nghe ý kiến, tâm tư, tình cảm của nhân viên, phát huy dân chủ của cán bộ, công nhân viên trong việc triển khai lấy ý kiến tập thể đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, tránh tạo dư luận không tốt trong cán bộ, nhân viên.

- Tăng cường hơn nữa trong công tác giám sát, thực hành tiết kiệm trong cơ quan. Thực hiện công tác tài chính đảm bảo theo quy định.

- Triển khai công tác kê khai tài sản đảm bảo theo qui định.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai các hạng mục xây dựng còn lại của dự án Nhà thiếu nhi tỉnh đảm bảo đúng tiến độ. Thực hiện giải ngân và quyết toán kinh phí hoàn thành theo quy định.

- Việc tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên phải được thực hiện vào dịp cuối năm đảm bảo thời gian theo quy định.

Ban XDĐ

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan