BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Kết quả kiểm tra chuyên đề Công tác phát triển đoàn viên năm 2019

Chủ nhật, 15 Tháng 9 2019 10:53

 Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/TĐTN–UBKT ngày 30/7/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc “Kiểm tra chuyên đề công tác phát triển đoàn viên”; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã thành lập các tổ kiểm tra chuyên đề Công tác phát triển đoàn viên, kết quả đã kiểm tra được 06 Đoàn phường, xã:

cb4f22137e45871bde54

 

Ngày 09/9/2019: kiểm tra Xã đoàn Mương Mán, Hàm Thuận Nam và Xã đoàn Tân Hà, huyện Hàm Tân.

Ngày 10/9/2019: kiểm tra Xã đoàn Hàm Hiệp và Xã đoàn Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc

Ngày 11/9/2019: kiểm tra Xã đoàn Phú Lạc, huyện Tuy Phong và Xã đoàn Sông Bình, huyện Bắc Bình.

Tại buổi kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo kết quả các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch số 06-KH/TĐTN–UBKT ngày 30/7/2019 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, cũng như những ý kiến trao đổi của các thành viên trong tổ kiểm tra của Tỉnh đoàn, UBKT Tỉnh đoàn đánh giá kết quả hoạt công tác phát triển đoàn viên mới tại các cơ sở Đoàn được kiểm tra như sau:

I.Đánh giá công tác phát triển đoàn viên

1. Mặt được

Nhìn chung, 06 cơ sở Đoàn có nhiều nỗ lực tích cực trong công tác phát triển đoàn viên. Cụ thể như sau:

1.1. Công tác tuyên truyền

Đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 89 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019); 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) cũng như tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; giới thiệu các tấm gương đoàn viên, đảng viên trẻ điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất tại địa phương, đơn vị; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đoàn viên tiêu biểu lớp trước: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi…, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước đã chọn.

Các hình thức tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn chú trọng như: bằng áp phích, băng rôn; thông qua các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Đoàn như đài phát thanh … được tổ chức đạt kết quả. Ngoài ra, thông qua những hoạt động trãi nghiệm, những việc làm thiết thực của tổ chức Đoàn như “Ngày hội thanh niên”, “Ngày đoàn viên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; các hoạt động xã hội khác…đã giúp cho thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc tham gia tổ chức Đoàn; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Đoàn, giúp thanh niên thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục và thông qua hoạt động thực tế, các cơ sở Đoàn tập trung rà soát thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên ở cơ sở; phân loại, lựa chọn thanh niên đảm bảo các yêu cầu để kết nạp đoàn viên mới.

1.2. Công tác bồi dưỡng kết nạp

- Nguồn phát triển đoàn viên chủ yếu: từ đội viên, khối trường học.

- Lễ kết nạp đoàn viên mới được tổ chức trang trọng, gây ấn tượng sâu sắc với đoàn viên mới.

- Số đoàn viên mới kết nạp được các cấp bộ Đoàn thực hiện đảm bảo quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, 100% đoàn viên kết nạp mới có thẻ đoàn và sổ đoàn viên.

1.3. Quản lý và tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp

Các cơ sở Đoàn thực hiện công tác quản lý đoàn viên sau kết nạp theo Hướng dẫn số 05 HD/ĐTN, ngày 02/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn vụ, đoàn tịch”; trong đó chú trọng chỉ đạo quản lý hồ sơ đoàn viên, cấp phát thẻ đoàn, nhận xét đoàn viên theo định kỳ. Ngoài ra, công tác bồi dưỡng đoàn viên mới kết nạp cũng được các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên thông qua các lớp tập huấn, phong trào, các hoạt động của Đoàn. Qua đó không ngừng giáo dục chính trị, tư tưởng; giúp cho đoàn viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Một số tồn tại, hạn chế cụ thể của các đơn vị

Công tác phát triển đoàn viên mới tại các chi đoàn thôn, khu phố kết quả còn hạn chế, chủ yếu nguồn phát triển từ học sinh và bộ đội lên đường làm nghĩa vụ; công tác đoàn vụ, đoàn tịch một số đơn vị chưa cập nhật kịp thời, kỹ năng nghiệp vụ còn hạn chế.

d7160c4a501ca942f00d

3. Phương hướng trong thời gian tới

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện phát triển đoàn viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng. Nghiên cứu, bổ sung giải pháp mới, sáng tạo để hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn, nhất là chi đoàn địa bàn dân cư, chi đoàn ở những vùng đặc thù. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới, nhất là ở chi đoàn địa bàn dân cư theo hướng nâng chất lượng, không chạy theo số lượng.

 

Minh Hằng - Ban XDĐ

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan