BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Kết quả giám sát công tác đi cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với Ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ chuyên trách cấp tỉnh

Thứ tư, 30 Tháng 10 2019 11:00

Xác định thực hiện chế độ đi công tác cơ sở là nội dung hết sức quan trọng trong công tác cán bộ Đoàn cũng như góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo nội dung đi cơ sở theo chủ trương “1+2” - cán bộ Đoàn cấp tỉnh một năm tối thiểu có hai tháng công tác tại cơ sở  đồng thời xây dựng các biểu mẫu đăng ký đi cơ sở cá nhân, mẫu đi cơ sở các ban, văn phòng và của cơ quan theo quý, mẫu báo cáo đi dự sinh hoạt chi đoàn, mẫu báo cáo cá nhân đi cơ sở theo chuyên đề…

1578

Thường trực Tỉnh đoàn làm việc với cơ sở

2. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung đi cơ sở

2.1. Đi công tác cơ sở theo chuyên đề

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn, triển khai để các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn thực hiện đi công tác cơ sở theo chuyên đề đúng hướng dẫn của Trung ương Đoàn. 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã đăng ký nội dung đi công tác chuyên đề quý I (từ ngày 18 – 29/3); quý II (Đợt 1: 01-05/4; Đợt 2: 6-10/5; Đợt 3: 03-07/6) và Quý III (Đợt 1: 01-05/7; Đợt 2: 05-09/8; Đợt 3: 02/9 - 06/9) và Quý IV (Đợt 1: 01-10/10; Đợt 2: 04-08/11; Đợt 3: 05-06/12).

Theo đó, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã đăng ký đi các chuyên đề nhằm điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi như: nắm bắt tình hình triển khai cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”; khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong; nắm bắt công tác quản lý đoàn viên; hướng dẫn quy trình đánh giá công tác theo Bộ tiêu chí năm 2019; nắm bắt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lống sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020; đi thực tế các mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; khảo sát hiệu quả thực hiện các hoạt động tình nguyện, hoạt động làm vệ sinh môi trường; nắm bắt tình hình thanh thiếu nhi địa bàn vùng tôn giáo, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc chấp hành Luật giao thông đối với thanh niên nông thôn, nắm bắt tình hình về tệ nạn ma tuý trong thanh thiếu niên, hướng dẫn thành lập các CLB tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội; tìm hiểu, phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, công trình tiêu biểu trong triển khai hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở; triển khai các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học; nắm bắt tình hình triển khai các công trình thanh niên, các địa chỉ tình nguyện để kêu gọi nguồn lực hỗ trợ; nắm bắt mô hình hay, cách làm việc có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; nắm bắt công tác chi tiêu quỹ Đoàn theo quy định, công tác thi đua khen thưởng...

Từ việc đi cơ sở chuyên đề, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã nắm được nhiều mô hình hay, hiệu quả ở cơ sở như: mô hình nuôi heo, mô hình trồng hoa Lan (Đức Linh); mô hình bí thư chi đoàn kiêm thôn đội trưởng, công an tổ dân phố (Hàm Tân); mô hình huy động đoàn viên thanh niên tại chi đoàn Thôn 01, xã Bình Thạnh, Tuy Phong nhặt ve chai, đồng nát để tạo quỹ sinh hoạt chi đoàn và giúp đỡ đoàn viên chi đoàn có hoàn cảnh khó khăn; các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi như mở homestay, du lịch cộng đồng tại Phú Quý; các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên vùng giáo...

Bên cạnh đó, thông qua đi cơ sở, các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn đã nắm bắt được các cách thức triển khai chủ trương cấp trên của cán bộ Đoàn cấp dưới, nắm được các địa bàn có đông thanh niên thất nghiệp, các địa bàn không sinh hoạt đoàn thường xuyên... Từ đó, có nhiều hướng tham mưu đến Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những cách làm mới, hiệu quả, sát hợp với tình hình các địa phương, đơn vị. Đồng thời việc đi cơ sở cũng tạo động lực để mỗi cán bộ Đoàn cấp tỉnh có nhiều sáng tạo hơn trong nghiên cứu các hoạt động để tận dụng các lợi thế sẵn có ở các cơ sở Đoàn được trực tiếp đến khảo sát và nắm bắt tình hình.

2.2. Đi cơ sở phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động

Năm 2019, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai các hoạt động với đoàn cấp tỉnh như phối hợp với các đơn vị khảo sát các đối tượng đoàn viên thanh niên và nhân dân nhận hỗ trợ của Tỉnh đoàn và các tổ chức, cá nhân do Đoàn kêu gọi; phối hợp với các Huyện, Thị, Thành đoàn trong thực hiện nhiều chương trình cấp tỉnh như Hành trình Tôi Yêu Tổ quốc Tôi - Theo Bước Chân những người Anh hùng; Chương trình chung tay hạn chế rác thải nhựa, Ra quân Chiến dịch hè, Chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2019... cũng như phối hợp để tổ chức các hoạt động do cấp huyện đăng cai tổ chức như ngày hội tư vấn việc làm cho đoàn viên thanh niên, lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ...

2.3. Đi cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hết sức chú trọng đến nội dung kiểm tra giám sát trong tổ chức Đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019; kiểm tra chuyên đề công tác phát triển đoàn viên; công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019…; Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Đoàn kiểm tra, giám sát bao gồm các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã về cơ sở để kiểm tra, giám sát các nội dung đề ra. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác cũng đã có những báo cáo kết luận cụ thể về nội dung làm việc.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, nhiều đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn cũng tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương và cấp tỉnh về các nội dung liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên như kết quả thực hiện công tác vay vốn ủy thác; công tác tổ chức cơ sở Đoàn và chi tiêu quỹ đoàn... tại các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

2.4. Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn

Nội dung dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng đúng mức. Các đồng chí là Thường trực Tỉnh đoàn, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương luôn theo sát và thực hiện đi cơ sở để dự các nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

Ngoài ra, trong năm, 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã thực hiện nội dung đi sinh hoạt chi đoàn tại 17/18 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc (riêng đơn vị Phú Quý chưa đi, sẽ tiếp tục được thực hiện trong tháng 11/2019).

3. Thời gian thực hiện nội dung đi cơ sở theo chủ trương “1+2”

Bám sát hướng dẫn về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn theo chủ trương “1+2” của Trung ương Đoàn, ngoài các trường hợp cán bộ Đoàn đang được cử đi học tập dài hạn (6 tháng trở lên), cán bộ ốm đau, bệnh tật xin nghỉ dài hạn, cán bộ nữ đang trong thời kỳ nghỉ thai sản thì 14/21 đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn([2]) và 29/37 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chuyên trách Khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thực hiện nghiêm túc chế độ đi cơ sở với tổng thời gian thực hiện đi cơ sở là 1.785 ngày. Trung bình: 61.57 ngày/đồng chí. Đạt tỷ lệ 100% cán bộ thực hiện đủ quy định đi cơ sở từ 60 ngày trở lên

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “1+2”

1. Ưu điểm

1.1. Về phía cấp tỉnh

+ Các cá nhân chủ động đi cơ sở theo lịch, nội dung đã đăng ký nhằm bám nắm, sâu sát tình hình hoạt động tại cơ sở, thực hiện yêu cầu đề ra.

+ Tổ chức ghép đoàn nhằm giảm tải áp lực cho Đoàn cấp huyện trong quá trình tiếp đón, hỗ trợ công tác đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

+ Tạo mối liên hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ Đoàn các cấp. Đặc biệt thông qua hoạt động tham dự sinh hoạt chi đoàn đã tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh về nắm tình hình đến tận cấp chi đoàn.

+ Nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tiễn, nắm tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên để có những định hướng tháo gỡ, phương hướng chỉ đạo, tham mưu thực hiện sát đúng, hiệu quả hơn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

+ Trong quá trình đi cơ sở, nhất là đi cơ sở theo nội dung kiểm tra, giám sát, cán bộ đoàn cấp tỉnh nắm rõ thực trạng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nội dung công tác Đoàn do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo tại các cơ sở Đoàn.

+ Phát hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng cũng như trực tiếp định hướng, gợi ý giải pháp để tháo gỡ khó khăn kịp thời.

+ Tăng cường khả năng sáng tạo trong triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương của cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

1.2. Về phía Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở

+ Tạo diễn đàn, cơ hội để cán bộ Đoàn cơ sở bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị trực tiếp với Tỉnh Đoàn.

+ Nắm thêm nhiều kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn sâu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

+ Thông qua việc đi cơ sở của cấp tỉnh, nhất là trong quá trình cán bộ Đoàn cấp tỉnh về tận cấp chi đoàn cũng là điều kiện để đoàn cấp huyện bám nắm và sát sao hơn với cơ sở đoàn trực thuộc của mình.

+ Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc cấp huyện có hoạt động Đoàn còn khó khăn, Đoàn công tác của Tỉnh Đoàn một mặt tác động đến sự quan tâm của cấp ủy cơ sở đối với tổ chức Đoàn, mặt khác góp phần khích lệ, động viên hoạt động tại Đoàn cấp cơ sở.

2. Hạn chế

2.1. Về phía cấp tỉnh

- Quá tải công việc do phải đảm bảo cân bằng giữa thời gian đi cơ sở theo chủ trương “1+2” và tham mưu, chỉ đạo, thực hiện công tác chuyên môn.

- Do đặt nặng thời gian đi cơ sở 60 ngày, một số cán bộ đăng ký đi cơ sở thiếu mục đích, kém hiệu quả, chuyên đề chồng chéo, không phù hợp. Trong đó có trường hợp tự ý đi cơ sở theo chuyên đề mà không đăng ký về Ban Xây dựng Đoàn để trình Thường trực phê duyệt trước khi đi, dẫn đến khó quản lý cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tạo áp lực cho cơ quan trong quyết toán kinh phí đi cơ sở đối với cán bộ.

- Cá biệt, có đồng chí đi cơ sở còn yêu cầu các hình thức tổ chức Hội nghị, gây phiền hà cho cơ sở.

1.2. Về phía Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở

Áp lực trong phân bố công việc và cán bộ để tiếp đón Đoàn công tác. Nhất là đối với các Đoàn công tác về các Huyện, Thị, Thành đoàn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục hướng dẫn cán bộ Đoàn cấp tỉnh thực hiện nội dung đi cơ sở theo chủ trương “1+2”, đồng thời xây dựng các biểu mẫu trong triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện gắn với từng nội dung đi cơ sở theo quy định để thuận tiện hơn trong quá trình đi công tác của cán bộ Đoàn.

- Khi về cấp cơ sở thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, nắm tình hình theo chuyên đề, yêu cầu không có cán bộ cấp huyện đi cùng, không tổ chức các hình thức hội nghị, không mời cấp ủy dự, không gây phiền hà, tốn kém cho cơ sở.

- Có cơ chế tham mưu triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của cán bộ Đoàn cấp tỉnh trong quá trình nắm bắt tình hình cơ sở.

- Việc đi cơ sở phải chú trọng chất lượng, tránh chạy theo số lượng, hình thức, tránh phiền hà, ảnh hưởng đến công việc chung của cơ sở.

- Khuyến khích cán bộ Đoàn về nắm tình hình trực tiếp tại các địa bàn vùng khó, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn xảy ra những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm.

- Xây dựng và hoàn chỉnh cơ chế biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương đi cơ sở “1+2”, đồng thời có biện pháp để kịp thời chấn chính, phê bình các cá nhân lợi dụng việc đi cơ sở để tắc trách nhiệm vụ chuyên môn.

- Nghiên cứu sửa đổi nội dung đi cơ sở theo hướng gắn thời gian đi cơ sở cho từng Ban, Văn phòng để mỗi Ban, Văn phòng tự chủ động bố trí sắp xếp thời gian, nội dung công tác và bố trí cán bộ. Sau mỗi đợt đi công tác cơ sở, cán bộ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo Ban, Văn phòng có hướng chỉ đạo đến tập thể Ban, Văn phòng trong tham mưu hiệu quả các nội dung công việc được giao phụ trách

- Trong quá trình triển khai thực hiện cần chú ý đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực.

MH-BXDĐ
Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan