BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Kết quả bước đầu trong công tác phát triển đoàn viên năm 2018

Thứ sáu, 10 Tháng 8 2018 14:13

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/TĐTN–UBKT ngày 06/7/2018 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về việc “kiểm tra chuyên đề công tác phát triển đoàn viên”. Từ ngày 6-8/8/2018, UBKT Tỉnh đoàn đã thành lập các tổ kiểm tra chuyên đề Công tác phát triển đoàn viên năm 2018 tại 06 Đoàn phường, xã (Thuộc Thành đoàn Phan Thiết, Huyện đoàn Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc).

phattriendoanvien

Bằng sự nỗ lực và cố gắng của các cơ sở Đoàn, công tác phát triển đoàn viên trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như: tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 88 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018); 87 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) cũng như tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; giới thiệu các tấm gương đoàn viên, đảng viên trẻ điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất tại địa phương, đơn vị; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đoàn viên tiêu biểu lớp trước: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi…, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước đã chọn. Các hình thức tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn chú trọng như: bằng áp phích, băng rôn; thông qua các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Đoàn như đài phát thanh … được tổ chức đạt kết quả. Ngoài ra, thông qua những hoạt động trãi nghiệm, những việc làm thiết thực của tổ chức Đoàn như “Ngày hội thanh niên”, “Ngày đoàn viên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; các hoạt động xã hội khác…đã giúp cho thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc tham gia tổ chức Đoàn; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Đoàn, giúp thanh niên thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

Công tác bồi dưỡng kết nạp chủ yếu từ đội viên, khối trường học, khối địa bàn dân cư; lễ kết nạp đoàn viên mới được tổ chức trang trọng, gây ấn tượng sâu sắc với đoàn viên mới; số đoàn viên mới kết nạp được các cấp bộ Đoàn thực hiện đảm bảo quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, 100% đoàn viên kết nạp mới có thẻ đoàn và sổ đoàn viên.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn thực hiện công tác quản lý đoàn viên sau kết nạp theo Hướng dẫn số 05 HD/ĐTN, ngày 02/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn vụ, đoàn tịch”; trong đó chú trọng chỉ đạo quản lý hồ sơ đoàn viên, cấp phát thẻ đoàn, nhận xét đoàn viên theo định kỳ. Ngoài ra, công tác bồi dưỡng đoàn viên mới kết nạp cũng được các cấp bộ Đoàn tổ chức thường xuyên thông qua các lớp tập huấn, phong trào, các hoạt động của Đoàn. Qua đó không ngừng giáo dục chính trị, tư tưởng; giúp cho đoàn viên nhận thức sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Để công tác phát triển đoàn viên mới đạt kết quả tốt hơn, trong thời gian tới các cơ sở Đoàn sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện phát triển đoàn viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng; nghiên cứu, bổ sung giải pháp mới, sáng tạo để hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn, nhất là chi đoàn địa bàn dân cư, chi đoàn ở những vùng đặc thù. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới, nhất là ở chi đoàn địa bàn dân cư theo hướng nâng chất lượng, không chạy theo số lượng.

Minh Hằng- KH

 

 

 

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan