BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

InfoGraphic - Chương trình Rèn luyện Đoàn vien giai đoạn 2018 - 2022

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 13:26

Ban Biên tập trân trọng giới thiệu đến các đồng chí cán bộ, ĐVTN chương trình Rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022. 

1

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 02

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 04

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 05

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 06

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 07

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 08

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 09

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 11

info-chuong-trinh-ren-luyen-doan-vien page 12

(nguồn: Ban Tổ chức Trung ương Đoàn)

 

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan