BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23

BR.TAILIEUHOINGHI

BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Gần 500 Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú được quán triệt kết quả Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII

Thứ ba, 02 Tháng 2 2016 10:29

Sáng ngày 01/2/2016, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, gần 500 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên là những Đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú từ các địa phương trong tỉnh đã được đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông tin nhanh về tình hình, diễn biến và kết quả của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đ/c Huỳnh Thanh Cảnh - PBT Thường trực Tỉnh ủy thông tin nhanh về kết quả Đại hội

Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ- Kỷ cương-Đổi mới" và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra. Thể hiện trí tuệ, quyết tâm và ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận dân chủ, nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và xác định các chỉ tiêu chủ yếu để định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, Đại hội chủ trương vừa đạt tăng trưởng cao hơn, vừa chú trọng chất lượng tăng trưởng gắn với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động, phát huy vai trò của thị trường và các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, vai trò của khoa học công nghệ và nhân tố con người, đồng thời đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Về chính trị, Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục phát huy dân chủ trong xã hội và bảo đảm quyền con người gắn với tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Trong công tác đối ngoại, Đại hội chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, quá trình đề cử và bầu cử tại Đại hội đã được tiến hành dân chủ, mọi quyết định về danh sách đề cử, cho rút khỏi danh sách đề cử đều do Đại hội quyết định và được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đại hội đã bầu ra 180 ủy viên BCH Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII chính thức và 20 ủy viên dự khuyết; bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; bầu Ban Bí thư BCH Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) đã được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Minh Quang

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan