In trang này

Đoàn cơ sở “3 chủ động”: giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn

Thứ ba, 09 Tháng 7 2019 09:52

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai Hướng dẫn số 13-HD/TĐTN-TCKT ngày 05/7/2018 “về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018-2022” đến các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; đồng thời, trong các đợt cao điểm như kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng và 01 năm…Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đều lồng ghép chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động ở các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

ad11028cf075142b4d64

Ngoài việc triển khai xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động thì các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn địa bàn dân cư, công tác giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt nơi cư trú, công tác kết nghĩa, tăng cường thông tin 2 chiều, đi cơ sở… vẫn được tiếp tục thực hiện nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động đạt kết quả.

1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 87 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017); 86 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) cũng như tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; giới thiệu các tấm gương đoàn viên, đảng viên trẻ điển hình, tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và sản xuất tại địa phương, đơn vị; tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của các đoàn viên tiêu biểu lớp trước: Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi…, qua đó bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đoàn viên, thanh niên đi trước đã chọn.

Các hình thức tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn chú trọng như: bằng áp phích, băng rôn; thông qua Website, các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Đoàn như đài phát thanh, nhịp cầu tuổi trẻ… được tổ chức Đoàn các cấp áp dụng rộng rãi. Ngoài ra, thông qua những hoạt động trãi nghiệm, những việc làm thiết thực của tổ chức Đoàn các cấp như “Ngày hội thanh niên”, “Ngày đoàn viên”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; các hoạt động xã hội khác…đã giúp cho thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa của việc tham gia tổ chức Đoàn; đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Đoàn, giúp thanh niên thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục và thông qua hoạt động thực tế; các cơ sở Đoàn tập trung rà soát thực trạng về số lượng và chất lượng thanh niên ở cơ sở; phân loại, lựa chọn thanh niên đảm bảo các yêu cầu để kết nạp đoàn viên mới.

Công tác rà soát, nắm bắt thực lực đoàn viên, thanh niên ở cơ sở được quan tâm thực hiện, nhiều đơn vị nắm được thực lực đoàn viên, thực lực thanh niên, thực hiện đảm bảo các quy định về tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt, xóa tên, công nhận trưởng thành, theo dõi đoàn viên đi làm ăn xa, cập nhật danh sách đoàn viên, thanh niên theo định kỳ. Trong đó có đơn vị Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc đã triển khai được công tác quản lý đoàn viên online giúp tiết kiệm thời gian trong công tác báo cáo công tác thực lực đoàn viên từ cấp cơ sở về Đoàn cấp huyện. Nhiều đơn vị thực hiện tốt việc bàn giao hồ sơ, sổ sách theo dõi thực lực khi thay đổi bí thư chi đoàn. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn cấp huyện duy trì các đợt kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý đoàn viên, thanh niên, công tác đoàn vụ đoàn tịch nhằm kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu trong nghiệp vụ quản lý đoàn viên thanh niên tại cơ sở.

Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối thoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

2aea0b4593bc77e22ead

(xã đoàn Hòa Phú, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên theo đúng quy định)

Các Huyện, Thị, Thành đoàn đã triển khai và hướng dẫn cơ sở cách thức sinh hoạt chi đoàn hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Kết quả có 327 chi đoàn thôn, khu phố duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ 01 lần/01 tháng; 220 chi đoàn thôn, khu phố được tổ chức sinh hoạt ghép; 159 các chi đoàn tại vùng biển, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc thù tiến hành sinh hoạt theo quý do tập hợp đoàn viên sinh hoạt khó khăn.

Các Huyện, Thị, Thành đoàn đã có sự đầu tư nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn; chỉ đạo Đoàn cấp xã hướng dẫn các chi đoàn tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt cả về thời gian, địa điểm, hình thức đảm bảo thuận lợi cho đoàn viên tham gia. Nội dung sinh hoạt hàng tháng, quý được chi đoàn thảo luận, chuẩn bị sát hơn với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, hạn chế dần tính khô cứng, thiếu thu hút, nhiều chi đoàn kết hợp sáng tạo giữa sinh hoạt định kỳ với hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, dã ngoại, hành trình về nguồn...

Ngoài ra, nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn ở địa bàn dân cư, phát huy vai trò của chi đoàn trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, khắc phục tình trạng chi đoàn tồn tại hình thức, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện đã triển khai xây dựng điểm chi đoàn vững mạnh tại một số địa bàn dân cư: Điển hình như Ban Thường vụ Huyện đoàn Bắc Bình chọn 02 chi đoàn làm điểm triển khai các giải pháp và xây dựng chi đoàn địa bàn dân cư vững mạnh là chi đoàn thôn Ka Lúc xã Phan Sơn và thôn Hồng Thắng xã Hoà Thắng; Ban Thường vụ Thị đoàn La Gi chọn Chi đoàn Khu phố 8 phường Phước Hội, Chi Đoàn Khu phố 4 phường Tân Thiện (đây là hai chi đoàn đặc thù tôn giáo), Chi đoàn Khu phố 7 phường Phước Lộc, Chi đoàn Khu phố 8 phường Bình Tân (đây là hai chi đoàn đặc thù vùng biển), Chi đoàn Thôn Bình An 3 xã Tân Bình, Chi đoàn thôn Hiệp Tín xã Tân Tiến, Chi đoàn thôn Thanh Linh xã Tân Phước và Chi đoàn Khu phố 2 phường Tân An; Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Linh chọn thôn 6 xã Vũ Hòa và khu phố 3 thị trấn Võ Xu; Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Thuận Bắc chọn Chi đoàn Thôn Lâm Giang – xã Hàm Trí, Chi đoàn Khu Phố I – Thị trấn Ma Lâm, Chi đoàn Thôn Bình An - xã Hàm Chính, Chi đoàn Thôn 3, Thôn 5 – xã Hàm Đức; Ban Thường vụ Thành đoàn Phan Thiết chọn Chi đoàn Khu phố 1, Khu phố 6 phường Lạc Đạo. Việc triển khai xây dựng điểm chi đoàn vững mạnh giúp nâng cao chất lượng đoàn viên, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi đoàn, tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, từ đó đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình trên địa bàn.

Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện, cấp xã chú trọng phân công thường trực, cán bộ chuyên trách tham dự sinh hoạt tại các chi đoàn thôn, khu phố để hướng dẫn, định hướng nội dung sinh hoạt chi đoàn. Nhiều mô hình gây quỹ để duy trì sinh hoạt, hoạt động chi đoàn được thực hiện như: giữ xe đạp, trồng trọt, chăn nuôi, thu gom phế liệu, văn nghệ gây quỹ... một số mô hình đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn khá hiệu quả, tập hợp được đoàn viên thanh niên như: Mô hình giao lưu cuối tuần, tuyên truyền ca khúc cách mạng của các đơn vị Hàm Thuận Bắc, La Gi, Tánh Linh, Đức Linh và mô hình sinh hoạt xoay vòng của đơn vị Phan Thiết

2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác      

Các Huyện, Thị, Thành đoàn duy trì được thường xuyên công tác giao ban Bí thư chi đoàn thôn, khu phố với nhiều hình thức khác nhau. Trong năm, đã tổ chức 20 buổi giao ban Bí thư Chi đoàn thôn, khu phốvới khoảng 2250 lượt cán bộ Đoàn thôn, khu phố tham gia. Chỉ đạo Đoàn xã, phường, thị trấn phối hợp với cấp ủy, ban điều hành khu phố tăng cường các hoạt động hỗ trợ kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trung bình, yếu, vận động thanh niên vào tổ chức, tạo điều kiện các chi đoàn thôn, khu phố xếp loại khá, trung bình, yếu vươn lên, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên.

eb6e6bc1f33817664e29

 

fa0e7ea0e65902075b48

(đối mới nội dung và hình thức sinh hoạt Chi đoàn)

3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện thường xuyên chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác thanh niên; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở; chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đến nay, công tác điều động, luân chuyển, phân công cán bộ tại cơ quan chuyên trách của Đoàn cũng được thực hiện thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho cán bộ đoàn phát huy tốt khả năng của mình trong công tác chuyên môn. Đoàn cấp huyện có 28 đồng chí và Đoàn cấp xã có 134 đồng chí được điều động nhận công tác mới. Nhìn chung, công tác điều động, luân chuyển cán bộ Đoàn luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng; một số nơi chủ động tham mưu cho cấp ủy điều động, bố trí đầu ra phù hợp với năng lực, trình độ các cán bộ Đoàn đã hết tuổi công tác Đoàn và công tác tham mưu với cấp uỷ về vấn đề đào tạo cán bộ trẻ trong diện quy hoạch để tạo nguồn cán bộ chủ chốt, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thông qua việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động”, hoạt động phong trào Đoàn cấp cơ sở ngày càng chất lượng và hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

MH - XDĐ

 

Thông tin liên quan