BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ

Thứ sáu, 20 Tháng 11 2020 10:35

Thực hiện Kế hoạch số 288-KH/TWĐTN-BTG ngày 29/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 324-KH/TĐTN-XDĐ, ngày 01/10/2020 của ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ.

7ee64e6c7d0e8c50d51f

 

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt, ngày 20/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với sự tham gia của 56 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, Trưởng, phó các Ban Tỉnh đoàn, Giám đốc, PGĐ các đơn vị sự nghiệp. Hội nghị do đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn chủ trì. Hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin sắt son của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo có điều kiện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đại hội XIII của Đảng. 

8f7fb5b486d677882ec7

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận góp ý xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

6a308694b5f644a81de7

Diễn đàn là dịp để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh về Đại hội XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, củng cố niềm tin sắt son của tuổi trẻ Bình Thuận vào sự lãnh đạo của Đảng./.

MH-XDĐ

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan