BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Đại hội XII của Đảng: Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận có 03 đồng chí được giới thiệu vào danh sách bầu Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Trung ương.

Thứ ba, 26 Tháng 1 2016 15:36

Chiều ngày 25/01 và sáng ngày 26/01/2016, Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận tham dự phiên làm việc tại hội trường biểu quyết danh sách nhân sự dự kiến bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ghi phiếu bầu cử tại Đoàn và tham gia bỏ phiếu bầu cử. Trong phiên làm việc tại Hội trường, các đại biểu đã biểu quyết bằng phiếu kín cho rút tên đối với các trường hợp xin rút tên khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII chính thức, dự khuyết, bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên để bổ sung vào danh sách bầu ủy viên Trung ương dự khuyết.

Đoàn đại biểu tỉnh Bình Thuận

 

Qua xem xét danh sách dự kiến bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XII do Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu, kết quả đề cử của các đại biểu và kết quả bỏ phiếu chọn ứng cử viên để bầu ủy viên dự khuyết, Đại hội đã thống nhất biểu quyết danh sách 220 đồng chí để bầu 180 đồng chí vào ủy viên Trung ương chính thức và 26 đồng chí để bầu 20 đồng chí làm ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XII.

Đoàn đại biểu Tỉnh Bình Thuận có đồng chí Huỳnh Văn Tí - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được giới thiệu vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương chính thức khóa XII; đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XII.

Hồng Phúc - TVT

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan