BACHO

hienphap

 

BR.moingaymotin

BR.vbbh dn23
LLCTGP

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.khoinghiep

vankien

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Cùng tham gia “Hệ thức Việt số hóa”

Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 09:51

untitled-1 lfqv

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia “Hệ tri thức Việt số hóa” (itrithuc.vn); Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền về các nội dung của Hệ tri thức Việt số hóa, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân trong việc sử dụng Hệ tri thức Việt số hóa để phát triển các công cụ tìm kiếm, dịch thuật, khai phá dữ liệu, quản lý tri thức, tương tác xã hội… từng bước hướng thế hệ trẻ sử dụng các sản phẩm trên môi trường mạng do Việt Nam phát triển.

Bên cạnh đó, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia Việt hóa, tổng hợp, thống kê, số hóa các nguồn tri thức chung, tri thức cơ bản từ các hệ tri thức của Việt Nam và thế giới; vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực đặt câu hỏi tới ngân hàng hỏi - đáp Hệ tri thức Việt số hóa qua tin nhắn SMS, ứng dụng mobile, website: hoidap.itrithuc.vn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mở chuyên mục để hướng dẫn cách thức tạo tài khoản và đặt câu hỏi trên website Tỉnh Đoàn, địa chỉ: tinhdoanbinhthuan.vn. Đề nghị các đơn vị truy cập để tải về phục vụ công tác tuyên truyền.

 

Kim Huệ- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan