BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019)

Thứ hai, 15 Tháng 4 2019 13:42

Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Bình Thuận tập trung thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận xác định: Công tác phát triển đảng trong đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung sức trẻ và nguồn nhân lực mới cho Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp: là niềm tự hào vừa là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đoàn.

3749eac14770a12ef861

Trong đầu năm 2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương đoàn, trong thời gian qua, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác quản lý và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp nhân các ngày lễ kỷ niệm lớn của Đảng, của Đoàn.

98426811c4a022fe7bb1

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ( 03/02/1930 – 03/02/2019), 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/03/1931 – 26/03/2019), chào mừng 44 năm giải phóng quê hương Phan Thiết, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động để bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú, xem xét công nhận đoàn viên ưu tú từ nguồn đoàn viên được phân loại xuất sắc. Việc tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng được tổ chức trang trọng, lồng ghép trong các hội nghị tổng kết công tác của các Đoàn và phong trào Thanh thieus nhi. Xác định việc giới thiệu và trao danh sách phải thực chất và nâng chất lượng đoàn viên ưu tú qua các năm, đến tháng 3 năm 2019, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được 1173 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, đây là nguồn quan trọng để cấp ủy Đảng thử thách, bồi dưỡng, giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và xem xét kết nạp. Đảng viên có trình độ ngày càng tăng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng từ đoàn viên, thanh niên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: công tác tuyên truyền, giáo dực, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú ở một số cơ sở Đoàn đạt hiệu quả chưa cao; công tác tham mưu với cấp ủy Đảng trong việc kết nạp đảng viên trẻ chưa chủ động; sự quan tâm, phân công đảng viên theo dõi và xem xét kết nạp đảng trong đoàn viên trong một số cấp ủy còn hạn chế. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú của một số đơn vị chưa đạt chất lượng, tiêu chuẩn; công tác phát triển đảng trong đối tượng là học sinh, thanh niên nông thôn và công nhân lao động còn thấp. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, trong năm 2019 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai mô hình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng trên cơ sở chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân kỷ niệm 89 năm ngày thập lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/02/1930 – 03/02/2019). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai thực hiện việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy. Các cơ sở đoàn đã tích cực, chủ động trong việc bình chọn đoàn viên ưu tú và xây dựng kế hoạch, báo cáo xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú luôn được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Việc đánh giá, phân loại đoàn viên được tiến hành theo định kỳ, kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên xuất sắc trong lao động, học tập, công tác đã nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú.

                                                          Ban Xây dựng Đoàn

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan