BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

BR.daihoicnbh

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) cho cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan Tỉnh đoàn

Thứ bảy, 24 Tháng 12 2016 02:17

Chiều ngày 23/12/2016, Chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Tỉnh đoàn thanh niên.

 

nttd2

 

Quán triệt nội dung Nghị quyết, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Bí thư Chi bộ, thủ trưởng cơ quan Tỉnh đoàn đã tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời nêu rõ: Đây là một Nghị quyết rất quan trọng được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

nqtd1

Đ/c Tiêu Hồng Phúc - Bí thư Chi bộ quán triệt NQ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan Tỉnh đoàn

 

Trên cơ sở những nội dung nghị quyết đã được quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ cơ quan Tỉnh đoàn đề nghị mỗi đảng viên trong chi bộ phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu sâu kỹ các nội dung nghị quyết nhất là những biểu hiện suy thoái để tự tu dương, rèn luyện, hoàn thiện đạo đức, nhân cách của bản thân, nâng cao ý thức trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư chi bộ cũng đề nghị mỗi đảng viên cần phải linh hoạt, vận dụng tốt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch đầu năm trong công tác để từ đó tạo chuyển biến về chất trong rèn luyện bản thân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng của Chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao.

Cũng tại hội nghị, các đảng viên chi bộ đã trao đổi, thảo luận những vấn đề  liên quan đến việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên; trao đổi, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”.

 

Minh Quang

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan