BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập lý luận chính trị

Thứ hai, 05 Tháng 10 2020 14:51

Căn cứ Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022”; Kế hoạch số 64-KH/TĐTN-TG ngày 26/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc triển khai học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022” và Kế hoạch số 320-KH/TĐTN-XDĐ ngày 01/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn “về việc tổ chức Hội nghị thông tin tình hình trong nước, tình hình của tỉnh và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên”.

Ngày 05/10/2020, Thường trực Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề lý luận về chủ nghĩa Mác LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh (theo Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG, ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên) cho 32 đồng chí (100%) cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh và viên chức của các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

2c324903bf3f4161182e

Đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn thông tin một số nội dung về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

550dc36b3657c8099146

Để việc học tập lý luận chính trị trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ Đoàn, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân mỗi cán bộ, cần sự quan tâm, triển khai từ nhiều phía trong toàn bộ hệ thống chính trị. Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất cán bộ nói chung và cán bộ trẻ nói riêng.

Đồng chí Trần Sinh Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn yêu cầu mỗi cán bộ đoàn tiếp tục nghiên cứu, học tập về các bài học lý luận chính trị và tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên. Học tập các bài học lý luận chính trị là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ Đoàn./.

MH-Ban Xây dựng Đoàn

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan