In trang này

Bình Thuận: Hỗ trợ 02 mô hình gây quỹ hoạt động cho các tổ chức Đoàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ năm, 11 Tháng 6 2020 18:03

Trong khuôn khổ Chương trình Liên hoan Thanh niên các dân tộc, tôn giáo năm 2020; ngày 11/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận đã trao tặng cây giống nhằm hỗ trợ cho Đoàn các xã vùng cao, các xã khó khăn xây dựng các mô hình gây quỹ duy trì hoạt động.

TRAOTANGCAYHOTROCACXADOAN

Tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Hoài Trung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao gần 10.000 cây keo tràm giống cho 02 xã Đoàn La Dạ và xã Đoàn Đông Giang. Đây là những cơ sở Đoàn thuần đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là đồng bào người K’ho) trên địa bàn Tỉnh.

 

XA DOAN DONG GIANG TRONG CAY GAY QUY


Ngay sau Lễ trao tặng, đông đảo đoàn viên thanh niên các xã Đông Giang, La Dạ đã ra quân trồng rừng gây quỹ. Toàn bộ lợi nhuận khai thác sẽ hỗ trợ cho các chi Đoàn, chi Hội trên địa bàn các xã vùng cao đẩy mạnh hoạt động; thu hút đông đảo thanh niên tham cùng tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương góp phần hiệu quả triển khai công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cùng tham gia tổ chức Đoàn, Hội tại cơ sở

Thông tin liên quan