BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

50namdichucBac

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

Thứ ba, 09 Tháng 7 2019 15:05

Ngày 09/7/2019 tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý, sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên.

5b4cc546b37857260e69

Ngày 29/11/2005, Luật Thanh niên được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006. Có thể nói, việc ban hành Luật Thanh niên là quá trình cụ thể hóa Hiến pháp nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội về thanh niên, xác định quyền, nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình và xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác thanh niên, huy động các nguồn lực xã hội trong việc chăm lo giải quyết các nhu cầu chính đáng của thanh niên để thanh niên thực sự phát huy được vai trò “là tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội hùng hậu, có tiềm năng to lớn, xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Luật Thanh niên sau 13 năm triển khai đã tác động tích cực đến công tác thanh niên trên toàn diện mọi mặt (trong học tập, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sức khỏe, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí và trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội...). Tuy nhiên, đến nay một số quy định trong Luật không còn phù hợp với những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác thanh niên làm giảm hiệu lực của Luật. Tại hội nghị, sau khi nghe Ban Thường vụ tỉnh đoàn thông qua Báo cáo một số vấn đề liên quan đến Luật thanh niên mà đoàn viên thanh niên quan tâm, đa số cán bộ Đoàn chủ chốt đã tập trung đóng góp ý kiến nhằm làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Thanh niên, trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, các tổ chức kinh tế - xã hội đối với thanh niên; những vấn đề về chính sách có liên quan đến thanh niên; các tổ chức thanh niên. Tại diễn đàn, các nhóm chủ đề được thảo luận về sự tham gia của thanh niên bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục, học tập; Lao động việc làm; Chăm sóc sức khỏe; văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí; Tiếp cận thông tin và lĩnh vực thanh niên trong tham gia xây dựng và phản biện luật và chính sách liên quan trực tiếp đến thanh niên. Trong quá trình thảo luận những khó khăn bất cập trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật đối với thanh niên đang gặp phải tại địa phương cũng được phản ánh, trao đổi. Từ đó, đưa ra những kiến nghị đề xuất sửa đổi đối với dự thảo sửa đổi luật thanh niên. Sau khi thảo luận ĐVTN các cơ sở đã có phần trình bày kết quả là các kiến nghị bổ sung, đề xuất sửa đổi; cơ bản đều nhất trí với việc sửa đổi luật thanh niên.

Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp ĐVTN hiểu và nắm rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình đồng thời  nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quy định trong Luật Thanh niên; bổ sung quy định về chính sách của nhà nước đối với thanh niên tình nguyện nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên.

Quỳnh Trân - XDĐ


Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan