BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 14:58

Thực hiện Quyết định số 1410-QĐ/TU, ngày 20/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc ban hành Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận”. Trên cơ sơ đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng đề án để triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên.

fb7a40977d3c9f62c62d

Chiều ngày 06/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Lễ công bố quyết định hợp nhất Đoàn khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh thành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chỉ định Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 21 đồng chí; Ban thường vụ 07 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Bằng nguyên Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh làm Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Phương, nguyên Bí thư Đoàn khối Các Cơ quan tỉnh làm Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Cũng tại buổi lễ công bố các quyết định, Thường trực Tỉnh đoàn, và Thường trực Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chứng kiến việc ký kết bàn giao 18 tổ chức cơ sở Đoàn thuộc Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc các Huyện, Thị, Thành đoàn trên địa bàn tỉnh.

Việc hợp nhất hai Đoàn khối là một trong những việc làm thiết thực của Tổ chức Đoàn Thanh niên trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trong thời gian tới, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát, xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; xây dựng chương trình công tác năm; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…..

Thanhlap

Trao quyết định hợp nhất cho đại diện Ban chấp hành Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Thanhlap2

 kết bàn giao.

Quỳnh Trân - Ban XDĐ

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan