BACHO

hienphap

 

BR.TBKL

BR.moingaymotin

 

BR.vbbh dn23
BR.PhulucsolieuNK

gop y du thao yfgi

BR.TLSHCD

GOPYKIEN

 
Has no article!

Video tuyên truyền

BR.tuyendungnew

bia1VKHoiLHTN2019

BR.BiavkXII

BR.tnhoinhapquocte2

tnvsvhgt 

BR.BINHTHUANKALUGA

CT01TWDoanBR.gopyxdd


 

Ban hành Quy định về lề lối, tác phong cán bộ Đoàn tỉnh Bình Thuận

Thứ bảy, 20 Tháng 5 2017 13:22

Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp đồng thời tạo môi trường rèn luyện, nêu gương tốt của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Quy định về lề lối, tác phong cán bộ Đoàn tỉnh Bình Thuận.

cbd1

Theo đó, Quy định về lề lối, tác phong cán bộ Đoàn tỉnh Bình Thuận có 03 chương và 09 điều, trong đó tập trung vào những nội dung quy định, hướng dẫn cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tự giác học tập và rèn luyện theo các tiêu chí về tác phong, lối sống và phong cách để trở thành những cán bộ Đoàn gương mẫu, trách nhiệm trong tình hình mới.

* Tác phong làm việc sáng tạo

- Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bản thân và cơ quan, đơn vị;

- Sáng tạo trong tổ chức các hoạt động của Đoàn; tích cực hiến kế, đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Nhạy bén trong nắm bắt tình hình thời sự, chính trị trong nước và thế giới; năng động, kịp thời xác định phương châm hành động cho bản thân và tập thể của mình.

* Tác phong làm việc trách nhiệm

- Với bản thân: nghiêm khắc với chính mình, giữ gìn phẩm chất trong sáng, lối sống đẹp; thường xuyên rèn luyện thể chất, giữ gìn sức khỏe để học tập, công tác.

- Với công việc: tiếp nhận đầy đủ chủ trương công tác; suy nghĩ tích cực, toàn diện và thận trọng; tham mưu hoặc chỉ đạo triển khai công việc đến nơi đến chốn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá; nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện làm việc chung.

- Với đồng nghiệp và đoàn viên, thanh niên: giữ gìn đoàn kết nội bộ; tôn trọng danh dự, phẩm chất, năng lực của người khác, có tình đồng chí; tôn trọng và giữ lời hứa.

* Lối sống gương mẫu

Gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức, đoàn thể mà mình tham gia;

Gương mẫu tự phê bình và phê bình trong mọi công việc và mọi sinh hoạt chính quyền, đoàn thể; nói đi đôi với làm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm túc thời gian, bảo đảm tiến độ công việc.

* Phong cách sâu sát cơ sở

- Thường xuyên đi cơ sở; gần gũi, hòa đồng, tin tưởng đoàn viên, hội viên

- Nói, viết giản dị, cụ thể, thiết thực. Diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, trong sáng, có lượng thông tin cao.

- Xây dựng lối truyền đạt sinh động, gần gũi với cách nghĩ của đoàn viên, gắn với những hình ảnh, sự ví von, so sánh cụ thể.

Quy định sẽ áp dụng đối với tất cả cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đây sẽ là một trong những nội dung để tổ chức Đoàn các cấp làm tiêu chí đánh giá xếp loại các cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên trong quá trình tổ chức hoạt động,  giáo dục và rèn luyện của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

 

Ban Biên tập

Gửi bình luận

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, P. Xuân An, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn Fanpage: facebook.com/tinhdoanbinhthuan