BACHO

hienphap

 

BR.giaoducthehetre

BR.vbbh dn23
LLCTGP
 
Has no article!

Trailer Đại hội XI

vankien

BR.BiavkXII

No images found.

CT01TWDoan

BR.khoinghiep

Bài ca thanh niên

BR.daotaonghe


BR.gopyxdd


 

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn - P.9: Khen thưởng của Đoàn

Thứ tư, 10 Tháng 1 2018 10:43

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn - P.9: Khen thưởng của Đoàn

Thực hiện theo Quy chế thi đua, khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNSC Hồ Chí Minh.

 

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822798 | Fax: 062.3822798

Email: tdtn@binhthuan.gov.vn | Website: http://www.tinhdoanbinhthuan.vn